13
Nov

Közzétételi lista

Írta: admin


A Kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23.§ (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

 1. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 2. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 5. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 6. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 7. Vizsgaszabályzat
 8. Az iskolai osztályok száma, osztályokban tanulók létszáma
 9. Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 10. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 12. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 13. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos-nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 14. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke
 15. Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program

Házirend

Pedagógiai Program


2015 © Copyright regulybakta.hu