Pályázat kódja: NTP-MTTD-16-0096

Pályázó neve: Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola

Pályázó címe: 4561 Baktalórántháza, Petőfi u. 4.

Program címe: Játékos diákkör a Fenntartható Fejlődés jegyében

Program időtartama: 2016.09.01. – 2017.06.30.

Elnyert támogatás: 1.110.000.- Ft

Pályázat koordinátora: Tömöri László - szaktanár

 

A PROGRAM RÖVID BEMUTATÁSA

A projekt során 12 tehetséges felső tagozatos diákot foglalkoztattunk 22 alkalommal. Céljaink eléréséhez pár elméleti órát kivéve gyakorlati – kísérleti – feladatokat végeztünk. Ennek alapjául egy Dán megújuló energiákat kutató és népszerűsítő intézettől (OVE) kapott magyar nyelvre lefordított, de ki nem próbált segédanyag szolgált. A feladatok elvégzését előkészületek előzték meg, mint eszközbeszerzés. Több feladatot a megfelelő eszközök – pl közvetlen CO2 indikátor hiánya miatt ki kellett hagynunk, ezt a javított feladatlapokon jeleztük is, helyettük más megújuló energiával kapcsolatos modellezést végeztünk el.

Méréseinket az iskola honlapján – www.regulybakta.hu – és facebook oldalán közöltük, de számos sajtómegjelenést is sikerült leszerveznünk a helyi és megyei médiában.

A terveinknek megfelelően tudtunk haladni a különböző témakörökben, mint: Fenntartható fejlődés, Ökolábszámítás, Növények CO2 termelése, Növényi Oxigén előállítás, Biogáz termelés, Napfénytől az elektromos energiáig, Megújuló energiaforrások, Napelemek és a hőmérséklet, Savonius kerekes szélmalom készítése, Az energia tárolása, Napkemence készítés, Vákuumos napkollektor, Nap vízmelegítő, Ökotudatos építészet. Az elméleti és gyakorlati találkozók mellett 3 kisebb kirándulásra került sor; helyben a víz világnapján Vízműhöz, Kemecsére egy naperőmű farmra és a egy nyíregyházi szalmabála épületbe valamint a Sóstó-gyógyfürdőre a Futurobi ökojátszóházba. A program során, 3 napos szaktáborba is eljutottunk, melynek helyszíne Gömörszőlős a fenntartható település volt, melyet megelőzött egy Miskolci Ökokuckó meglátogatása. A miskolci Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, mint házigazda fogadta mindkét esetben a diákokat és tartottak nagyon érdekes és tartalmas szakmai programot. Eredményeinket, elkészült munkáinkat az iskola által évek óta megrendezendő Komplex Természettudományi Versenyen mutattuk be a tankerület résztvevő iskoláinak.

EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA

Eredményeinket, elkészült munkáinkat az iskola által évek óta megrendezendő Komplex Természettudományi Versenyen mutattuk be a tankerület résztvevő iskoláinak. Élményeinket, tapasztalatainkat, méréseinket az iskola honlapján – regulybakta.hu – és facebook oldalán közöltük, de számos sajtómegjelenést is sikerült leszerveznünk a helyi és megyei médiában.

A pályázat során a környezeti nevelés kapott nagyobb hangsúlyt. A természetismeret, technika- életvitel, kémia, fizika tudományok átfogásával a környezetvédelem - fenntarthatóság témakörében több nagyobb elméleti és gyakorlati ismeretre tettek szert a szakkör tanulói.

Fenntartható fejlődés témakörében megismerkedhettek Földünk környezetszennyező tevékenységeivel és az azok megoldási lehetőségeivel, globális és lokális, azaz emberi léptékű mértékekben. Meg tanultak Ökolábot számolni, mellyel számosítható, mekkora területre lenne szükségük ahhoz, hogy önfenntartóak lehessenek, illetve mennyire környezettudatos a mostani életük. Erre épültek a különböző kísérletek, demonstrációs eszközök, számítások, mint pl a hulladékgazdálkodás kapcsán a hulladékanalízis, ahol – csatlakozva az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, megmértük az iskolában keletkező hulladékok mennyiségét, analizáltuk, azaz szétválogattuk, hogy ha szelektív gyűjtési rendszer megvalósulna, akkor töredékére fogyna a hulladékmennyiség. Ennek kapcsán ki is alakítottunk egy szelektív gyűjtő sarkot a technika szaktanteremben, illetve egy nagyobb műanyaggyűjtőt helyeztünk ki az iskola bejáratánál és komposztálót alakítottunk ki az iskola kiskertjébe

Mindennapi környezettudatosság színterén a megújuló energiák felé vettük az irányt, foglalkoztunk a passzív napenergia hasznosítással és a napcellás rendszerekkel – ehhez nagyon sok makettet, játékos eszközt, elektronikai készletet tudtunk beszerezni a pályázatból. Szélenergia is egy külön témakör volt, melynek keretében gyakorlati foglalkozásokon különféle szélkerék modelltípusokat készítettünk. Biogáz termelést is modelleztük, mint megújuló energiaforrást.

Az energiatermelés és felhasználás mellett kitértünk a környezetbarát építkezési módokra, melyet elméleti szint mellett a gyakorlatban is megismerhettek a diákok a kirándulások alkalmával.

Szerencsések voltunk, mert a diákkör több kiállítást is ki tudott állíttatni az iskolában, mint a fogyasztói szokásokról szóló „Láss a polc mögé” c. kiállítást, az atomenergiáról szóló „Zombi reaktorok” kiállítást, és az „Őrzők” nevet viselő természetvédelmi kiállítást, melyeket egy-egy hétre tudtak kihelyezni a szakkörösök az iskola aulájába, mindenki nevelésére. Ebben a tanévben a Klímavédelmi Szövetség felhívásához is kapcsolódtunk melynek keretében az év fáját ültettük el kiskertünkben.

A nagyon tág területet igyekeztünk a két félév alatt megismerni, úgy gondoljuk, hogy az elméleti „órák” mellett a gyakorlati ismeretszerzéssel nagyon sokat bővült a tudásuk a gyerekeknek, látásmódjuk szélesedett, mindennapi életükbe a környezettudatosságot be tudtuk illeszteni, az ok-okozati összefüggéseket megismerték, felfogták… tudatosabb diákokká váltak.

SAJTÓMEGJELENÉSEINK

Iskola facebook oldalán: https://www.facebook.com/Baktal%C3%B3r%C3%A1nth%C3%A1zi-Reguly-Antal-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-1743528462528099/

Iskola honlapján: http://regulybakta.hu/hu/articles/oko-taborban-gomorszoloson ; http://regulybakta.hu/hu/articles/latogatas-a-kemecsei-napelemfarmra-20170420

 

Foglalkozások megnevezése - időpontja

 1. Fenntartható fejlődés, Ökolábnyom számítás - 2016. szeptember 22.
 2. A helyes hulladékgazdálkodás - 2016. szeptember 29.
 3. Komposztálás a gyakorlatban - 2016. október 6.
 4. Növények CO2 termelése - 2016. október 13.
 5. Növényi Oxigén előállítás - 2016. október 20.
 6. Biogáz termelés - 2016. november 10.
 7. Hulladékcsökkentési hét - Láss a polcok mögé – kiállítás - 2016. november 15.
 8. Napfénytől az elektromos energiáig - 2016. november 17.
 9. Csere-bere börze - 2017. november 22.
 10. Megújuló energiaforrások - 2016. november 24.
 11. Napelemek és a hőmérséklet - Energia napelemekkel - 2016. december 1.
 12. Savonius kerekes szélmalom készítése - 2016. december 8.
 13. Alumínium szélkerék áramtermelése - 2016. december 15.
 14. Az energia tárolása - január 19.
 15. Passzív napenergia hasznosítás - 2017. február 2.
 16. Nap vízmelegítő - 2017. február 9.
 17. Örzők! - Természetvédelmi kiállítás - 2017. február 20.
 18. Ökotudatos építészet - 2017. március 2.
 19. Játék napelemekkel I. - 2017. március 16.
 20. Vízvédelem - 2017. március 23.
 21. Játék napelemekkel II. - 2017. március 30.
 22. Látogatás a Kemecsei naperőmű farmra - 2017. április 20.
 23. Zombireaktorok – kiállítás - 2017. április 24.
 24. Komplex természettudományi vetélkedő - 2017. április 25.
 25. Látogatás egy nyíregyházi szalmabála épületbe és az ökojátszóházba - 2017. május 18.

A PROJEKT SORÁN LÉTREJÖTT TERMÉKEK:

2db Roll-Up – Az arculati kézikönyvnek megfelelően két Roll-Up-ot készítettünk a pályázat kapcsán. Az egyik a szakkörünket és annak eredményeit mutatja be, a másik az iskolánkat népszerűsíti. Igyekszünk ezeket iskolai városi és tankerületi rendezvényeken felhasználni, de reméljük országos rendezvényeken is hasznát vesszük majd.

1db – molinó – a természettudományi vetélkedőnkre készült a pályázat támogatásával, annak arculatának megfelelően, célja felhívni a figyelmet a tankerületi vetélkedőnkre.

Makettek, modellek – A szakkör során több makett és modell készült, valami folyamatos használatra, valamelyik pedig alkalmi kísérletek bemutatására – mint pl biogáztermelő palack és növények Oxigén előállítását bemutató palack. Napcellás, szélenergiás bemutató eszközeinket, áramtermelő demóinkat nemcsak technika, de környezetismeret, földrajz, fizika és kémia órákon is tudjuk későbbiekben hasznosítani.

KIRÁNDULÁSAINK:

2017.04.20. Kemecse - Fűtőanyag biohulladékból, áram a napból - a Játékos diákkör a fenntartható fejlődésért elnevezésű csapat legutóbb a kemecsei napelemfarmon töltött el egy felejthetetlen, ugyanakkor nagyon hasznos napot. Ez a létesítmény egyedülálló a megyében, láthattuk a 150 kW teljesítményű, több mint 500 táblából álló napelemfarmot, amely nem termel szén-dioxidot, így az áram-előállítás során nem járul hozzá a globális felmelegedéshez, a Zöld-házban pedig a fenntartható, környezettudatos megoldásokkal ismerkedtünk meg. A pelletáló berendezés – a diákok elmondása szerint a leglátványosabb, legizgalmasabb része volt a napnak. A településen keletkező biohulladékból – például gallyakból, nyesedékből – magas fűtőértékű, könnyen tárolható fűtőanyagot állítanak elő.

05. 18. Nyíregyháza – Sóstó – Először is a szalmabála építészettel ismerkedtek meg a diákok egy orosi környezettudatos család portáján, majd önfeledt szórakozással kombinált környezeti nevelésben részesülhettek Futurobi Ökojátszóházában.

06. 06-08 – Miskolc, Gömörszőlős - A háromnapos kirándulás programja különösen gazdag volt. Jártunk egy kártolóüzemben, ahol a gyapjúfeldolgozás mikéntjébe nyerhettünk betekintést, de a biokertészet és a hagyományos lótartást bemutató lovarda is hasonlóan érdekesnek bizonyult. Kirándulást tettünk egy közeli kiemelt jelentőségű természetvédelmi területre, ahol a természetvédelem és az erdészet kapcsolatát ismerhettük meg. Az oktatóközpontban a napkollektoros aszaló, a gyökérzónás szennyvíztisztítás és a komposzt toalett működését, előnyeit tanulmányoztuk. Odafelé Miskolcon, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Ökokuckójában ismerkedtek meg a szakkörösök játékos formában a környezetbarát háztartással, visszafelé az aggteleki cseppkőbarlangba tettünk szabadidős látogatást, ismerkedve a Nemzeti Park természeti értékeivel. „Életre szóló élmény volt” mondták a diákok.

  

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával.

(Pályázati azonosítószám: NTP-MTTD-16-0096 – Játékos diákkör a Fenntartható Fejlődés jegyében)

 


2015 © Copyright regulybakta.hu