21
Dec

Közzétételi lista

Írta: admin


Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik:

Bővebben

23
Nov

Iskolák. Világítótornyok, barátom! A jövő fényjelei! Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belőlük fog megszületni az új, a jobb, a bölcsebb. Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belőlük fog megszületni az új, a jobb, a bölcsebb.

   

Intézményünk a Platánfa Általános Iskola Laskod község egyetlen iskolája. Alaptevékenysége a 6-14 éves korú gyerekek alapfokú oktatása, nevelése. Az iskolát 1890-ben alapították, református iskola volt. 1950-ben államosítást követően állami iskolaként működött tovább, és az Okolicsányi család kúriájában nyert elhelyezést. 1990-ig az intézmény önállóságát elveszítve a petneházi általános iskola tagiskolájaként működött. 1990 szeptember 1-jén a két intézmény különvált. A rendszerváltás után megalakuló önkormányzat első dolga volt az önálló iskola vállalása. Nemcsak vállalta, de az azonnali fejlesztés mellett döntve pályázat útján saját anyagi forrásait sem kímélve, új, korszerű nyolc tantermes iskolát építetett tornateremmel. Az informatikaoktatás jól felszerelt számítástechnika teremben folyik. TIOP pályázat keretében angol nyelvi labor kialakítására került sor. Salak, illetve füves pálya biztosítja a gyerekek mindennapos testmozgását. Ettől fogva minőségileg jelentősen megváltozott körülmények között folyhatott az oktatás. Tantermeink felszereltsége, esztétikuma megfelelő. Az iskolához kapcsolódó udvar, sportpálya kihasználtsága folyamatos. 

A 2007-2008-as tanévtől intézményfenntartó társulás jött létre Nyírkarász és Laskod között az általános iskolai nevelési-oktatási és az óvodai nevelési feladatok ellátására. Ez alatt az intézmény székhelye a nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola, Óvoda, fenntartója Nyírkarász község önkormányzata volt. Laskod község önkormányzat képviselőtestülete 2011. augusztus 31-i hatállyal Nyírkarász és Laskod önkormányzatok közoktatási intézményfenntartó társulását felmondta, egyben Nyírkarász és Laskod önkormányzatok közoktatási intézményfenntartó társulását megszüntette. Két évig a Laskodi önkormányzat fenntartása által önálló iskolaként működtünk. 2013. Január 1-jétől sok kisiskolához hasonlóan mi is az állam irányítása alá kerültünk. Aztán a csökkenő gyereklétszám szükségessé tette, hogy újból tagintézménnyé váljunk. Gesztoriskolánk, a Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola és társintézményünk a Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírjákói tagintézménye. Új nevet kaptunk, de legnagyobb örömünkre elnevezésünkben megőrizhettük intézményünk múltjára és arculatára utaló kifejezést, amely az udvarunkon álló több mint 100 éves műemlék jellegű platánfa. A 79 diák számára 9 tanulócsoportot tudunk biztosítani a tanítási órákhoz, illetve a délutáni foglalkozásokhoz. A pedagógiai program megvalósítását a tantárgyi rendszerhez illeszkedően az alábbi szakkörök segítik: sakk-, kézműves-, hon-és népismereti, angol szakkör.Az egészséges életmód nélkülözhetetlen feltétele a sport, a mindennapos testedzés, ezért hetente három alkalommal tömegsporton vehetnek részt gyermekeink, melynek köszönhetően Erőnléti-sportvetélkedőn II-III. helyezést értek el.Az iskolánkban művészeti oktatás keretében néptáncot és társastáncot tanulnak diákjaink. A Free Dance Tánciskola pedagógusai magas szintű képzésben részesítik a tanulóinkat. Évek óta rendszeresen veszünk részt megyei, illetve országos táncversenyeken, ahonnan szinte mindig kiváló eredménnyel térünk haza.

 
 
 

Versenyeredményeink:

Zrínyi Ilona matematika verseny
Tóth Sándor II. helyezés
Ur Attila III. helyezés

Kerékpáros Iskola Kupa
Csapat II. helyezés

Mezei futóverseny
Somodi Petra, Pethő Zsolt csapat I. helyezés
Gebri Tibor egyéni III. helyezés

Szép Magyar Beszéd
Ur Attila II. helyezés

Tankerületi helyesírási verseny
Ur Attila III. helyezés
 
Tanáraink:


Tanulóinkkal együtt nagy gondot fordítunk iskolánk környezetének ápolására. Környezetvédelmi hét keretében hulladékszobrokat készítettek a tanulók. A környezettudatos nevelés részeként zöld faliújságot készítettünk. Kedvencünk és büszkeségünk a platánfánk. A virágok otthonossá teszik környezetünket. Gondoskodunk madaraink téli élelméről. A madarak is jól érzik magukat iskolánk udvarán.

2015 © Copyright regulybakta.hu