30
Nov

Közzétételi lista

Írta: admin


Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23.§ (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Bővebben


Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola nyírjákói tagintézménye

Nyírjákó kistelepülés, lakosainak száma nem éri el az ezret. Munkahely a községben alig van, így a szülők nagy része, mezőgazdasági gazdálkodással foglalkozik. Jelentős a munkanélküliek száma, s kis százalékban más településeken dolgoznak. A lehetőségükhöz képest igyekeznek gyermeküknek mindent megadni, de a lehetőségek gyakran szűkösek, így sok család szorul valamilyen szociális támogatásra. Házi könyvtárral alig, színházbérlettel a gyerekek nem rendelkeznek, így művelődési, kulturális lehetőségeiket az iskolának kell biztosítani, illetve megszervezni. A községben az eredményesen működő sakkszakosztály sokat foglalkozik az utánpótlás neveléssel. A sakk iránt érdeklődő tanulók rendszeresen járnak sakkozni és versenyezni.A gyerekeknek a szabad idő eltöltésére 2003-tól új lehetőség adódott. Megnyílt a községi Teleház, ahol számítógépek és községi könyvtár áll rendelkezésükre.A szülők és a gyerekek igényeihez igazodva sokféle lehetőséget biztosítunk a tanulók képességeinek kibontakoztatására, érdeklődésük kielégítésére. Az iskola színházlátogatásokat, kirándulásokat, nyári táborokat, különböző vetélkedőket, versenyeket szervez a tanulók számára. Beindult a művészeti oktatás, az Abigél Művészeti iskola egyik telephelye.                

Az oktatási és nevelési módszereink megválasztásában elsősorban a jól bevált hagyományokat követjük, de befogadói vagyunk mindazoknak az újításoknak is, melyeket hatékonynak tartunk.Nagy hangsúlyt fektetünk a nevelő munkára, hisz a szülők értékrendje, melyet a gyerekeknek közvetítenek, elrugaszkodik a társadalmi értékrendtől és ezt mi igyekszünk közvetíteni, helyre állítani. Emellett igen nagy energiát kell fordítanunk a szocializációra. Törekszünk pályázatokkal anyagi támogatást szerezni ahhoz, hogy még inkább csökkenteni tudjuk a meglévő hátrányokat.Fontosnak tartjuk a magas színvonalú szakmai munkát, ennek érdekében folyamatosan bekapcsolódunk a pedagógus továbbképzésekbe, melyek a továbbfejlődésünket, eredményesebb munkánkat szolgálják. Jelenleg minden pedagógus rendelkezik az ECDL Start színtű vizsgával. Rendszeresen végzünk belső méréseket, átvevő, és külső méréseket. Tanítványaink rendszeresen szerepelnek tanulmányi, kulturális versenyeken. Anyanyelvi versenyeken a megyei első tíz közé évek óta bekerülnek tanítványaink. A továbbtanulás, a beiskolázás sikeres, tanítványaink megállják a helyűket a középiskolában.

Forrás: http://nyirjakozseg.hu/index1.php

Iskolai élet képekben.

Az iskola Facebook oldala.


04
Apr

 

Név

 

Cím

Elérhetőség

REFORMÁTUS

Csonka Tibor

Lelkipásztor

4537 Nyírkércs, Fő u. 57.

Tel: 06/42/631-071;   06/30/510-9941 csonkatibor82@freemail.hu

RÓMAI KATOLIKUS

Lázár István

Címzetes kanonok, plébános

4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 1.

Tel: 06/42/352-324

GÖRÖG KATOLIKUS

Miló Miklós

Parókus

4561 Baktalórántháza, Kossuth u. 53.

Tel: 06/42/352-913;  06/30/244-7655

 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

26 §

„74/A. Az állami általános iskolában az erkölcstan óra helyett választható hit-és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok

 (3) Az igazgató az általános iskolai beiratkozást megelőzően március 16. és március 31. között, az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján, az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit-és erkölcstanoktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladat ellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

 


2015 © Copyright regulybakta.hu