21
Nov

Tanáraink

Írta: admin


 

Név

Munkakör

Képesítés

Almási Ágnes

tanító

főiskola, tanító (ember és társadalom műveltségű terület)

Bába Lászlóné

tanár

Főiskola, matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, közoktatási szakértő

Báki Lászlóné

tanár

biológia szakos általános iskolai tanár, Közoktatási vezető szakvizsga, mesterfokozat az inkluzív nevelés okleveles tanára

Balogh Melinda

tanító

általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen, tánc és drámapedagógus

Baloghné Nagy Szilvia

igazgató helyettes

matematika szakos tanár, földrajz-kémia szakos tanár

Bónis Tímea

tanár

magyar-orosz tanár, drámapedagógia szakvizsga

Dobronyi Éva

tanító

informatika műveltségi terület

Dömök Jánosné

tanító

általános iskolai tanító, technika szakkollégium

Halász József

tanár

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár

Hanusiné Pincsák Erzsébet

tanár

általános iskolai tanító és általános iskolai matematika szakos tanár

Jana Sándor

tanár

ének-zene-, népzenetanár

Kerezsi Istvánné

tanár

német szakos nyelvtanár, orosz-történelem szakos általános iskolai tanár

Koleszárné Bardi Sarolta

tanító

általános iskolai tanító ének és pedagógiai szakkollégium

Kozmáné Rácz Olga

tanító

Főiskola: tanító , gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeret szakirány

Laskainé Szilágyi Gabriella

tanár

biológia szakos általános iskolai tanár és könyvtáros, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, inkluzió pedagógiája szakvizsgázott pedagógus

Molnárné Dócs Nikoletta

tanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, gyors- és gépírás szakos tanár

Nagy Noémi

tanár

ukrán nyelv és irodalom szak, bölcsész és tanár, történelem szakos tanár

Nagyné Paczári Edit

tanító

általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel

Németh Sándorné

tanító

általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel

Oláh Dénesné

tanító

általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

Simonné Szijjártó Nikoletta

tanító

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen

Sinkáné Hajdu Éva

tanár

orosz szakos általános iskolai tanár, angol szakos általános iskolai tanár, történelem szakos tanár

Faggyas Anikó Ildikó

tanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár, drámapedagógus

Szilágyi Szilvia

tanító

általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen

Szilágyi Tamás

tanár

számítástechnika szakos tanár

Szolnoki Lilla

tanító

általános iskolai tanító, általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen

Szükösdi Gyöngyike Dezideráta

tanár

kommunikációs szakember, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

Takács Ferenc

tanár

biológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár

Tömöri László

tanár

biológia szakos általános iskolai tanár, technika szakos tanár, környezetvédelmi ökológus

Pinte Lászlóné

intézményvezető

általános iskolai tanító, földrajz szakos tanár, közoktatás menedzser

 A 2017/2018-es tanévben hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személyek a Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskolában (4561 Baktalórántháza, Petőfi utca 4.)

Egyházi jogi személyek:

Képviselője:

Címe:

Elérhetősége:

Baktalórántházi Református Egyházközség

Dr. Kovács Kálmán lelkész

4561 Baktalórántháza, Jókai Mór utca 5.

+36 42 352 212

e-mail: reformatusblhaza@gmail.com

Római Katolikus Egyházközség

Lázár István plébános

4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 1.

+36 42 352-324

Görög Katolikus Egyházközség

Miló Miklós parókus

4561 Baktalórántháza, Kossuth Lajos utca 53.

+36 42 352-913


20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet - 26 §

„74/A. Az állami általános iskolában az erkölcstan óra helyett választható hit-és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok

 (3) Az igazgató az általános iskolai beiratkozást megelőzően március 16. és március 31. között, az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján, az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit-és erkölcstanoktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladat ellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

 


2015 © Copyright regulybakta.hu